La radiologia digital és el conjunt de tècniques per obtenir imatges radiològiques escanejades en format digital. La radiologia digital s’utilitza en medicina, i no cal tenir el suport en pel·lícula, s’entrega en format CD.

 

Menys radiació,
més
definició

Una de les seves grans avantatges es que la radiació és significativament més baixa i la qualitat molt superior en comparació de la radiologia convencional no digital antiga.