Millor diagnòstic qualitat 3D

És un component essencial en el maneig de problemes odontològics; tant en el diagnòstic, planificació de tractament, control operatori com en l’avaluació de resultats. Fins fa poc, la majoria de la informació s’obtenia a partir de radiografies convencionals. No obstant això, tals imatges tenen limitacions inherents com la falta d’informació en tres dimensions i l’emmascarament d’àrees d’interès per superposició de l’anatomia (soroll anatòmic); que són de particular rellevància en endodòncia (1).

Els Tomògrafs Computats de Fes Cònic (Cone Beam Computed Tomography; CBCT) van ser específicament dissenyats per a l’obtenció d’informació tridimensional de l’esquelet maxil·lar facial, que inclou les dents i teixits adjacents amb una considerable menor dosi efectiva de radiació en comparació a la tomografia computada convencional mèdica (TAC).

Les dades obtingudes mitjançant CBCT estan compostos per milions de píxels tridimensionals anomenats vòxels. Els vòxels de CBCT són isòtrops (igual altura, longitud i profunditat) el que permet mesuraments geomètriques exactes en qualsevol pla a avaluar.