La densitometria òssia és una tècnica diagnòstica que permet mesurar la densitat mineral de l’os, és a dir, el seu contingut en calci. El densitòmetre és un aparell que actua per emissió de raigs X. La radiació total que rep un pacient és molt baixa, 20 vegades inferior a la d’una radiografia de tòrax, per la qual cosa no representa cap risc. Per realitzar una densitometria òssia no es requereix cap preparació prèvia. El diagnòstic es realitza per l’anàlisi informàtic de les àrees d’interès de les imatges obtingudes mentre el pacient es troba tombat.