És una prova diagnòstica que consisteix a fer un registre de l’electrocardiograma durant un esforç controlat i es valora el ritme cardíaca i la resposta del cor durant l’esforç físic.

 

PERQUÈ SERVEIX

És una tècnica diagnòstica principalment per esclarir l’origen del dolor al pit. En cas que el pacient tingui una angina de pit, aquesta prova tracta de provocar-la perquè es pugui diagnosticar. Durant la prova, el cor es somet a un esforç físic moderat. Moltes vegades, en repòs no apareixen alteracions en l’electrocardiograma que són evidents quan el cor està realitzant un esforç físic elevat.
L’ergonometria també està indicada per a conèixer l’estat físic d’una persona que va a iniciar un programa d’entrenament físic o per valorar el pronòstic de pacients que han sofert prèviament un infart de miocardi.

 

COM ES REALITZA

  • El pacient es connecta a un monitor en el qual es visualitza en temps real i de manera contínua l’electrocardiograma.
  • S’inicia l’exercici de marera suau caminant, en cinta rodant.
  • Cada tres minuts el nivell d’esforç s’incrementa de manera automàtica perquè el cor es vagi accelerant fins a arribar a la freqüència cardíaca desitjada.
  • Durant la prova, es va controlant la pressió arterial.
  • En el moment que el pacient noti qualsevol símptoma o no pugui continuar amb l’esforç ha de comunicar-ho al metge. Llavors, la prova es deté i es passa a la fase de recuperació.
  • Si en algun moment es detecta alguna arítmia greu, alteracions en la pressió arterial, alteracions en l’electrocardiograma o el pacient experimenta angina de pit progressiva, la prova també s’aturarà.

 

QUE ÉS NECESSARI

El pacient haurà de portar roba còmoda i calçat adequat per a realitzar l’exercici físic. També és important evitar menjars copiosos en les hores prèvies a la prova. El dejú prolongat tampoc és recomanable. En els homes amb molt de pèl pot ser necessari rasurar-lo perquè el registre de l’electrocardiograma sigui de qualitat.