1. Arribada al Centre de Diagnòstic Mèdic en dejú.
 2. Entrevista inicial amb el metge especialista en Medicina Interna que practica la història clínica completa (antecedents familiars, hàbits personals, hàbits fisiològics, tòxics, antecedents patològics (mèdics i quirúrgics) i l’exploració física detallada (alçada, pes, tensió arterial, ORL, ulls, cor, pulmó, abdomen, osteo-articular, neurològic, etc.)
 3. El metge internista sol·licita les exploracions mèdiques que considera oportunes en funció de l’entrevista i posteriorment passa al departament administratiu que elabora un pressupost exacte del cost de la revisió mèdica.
 4. Un cop acceptat el pressupost s’inicien les exploracions complementàries sol·licitades pel metge coordinador:
  – Anàlisis de sang i orina.
  – Radiografies (les projeccions necessàries)
  – Ecografies (abdomen, mama, tiroides, pròstata, etc…)
  – Proves del cor
  – TAC.
  – Ressonància Magnètica
  – Proves cardiologia (d’esforç, Ecocardio-Doppler, Holter, etc.)
  – Altres exploracions addicionals
  – Valoració per especialista en concret, etc.
 5. Uns dies després de la revisió mèdica, es citarà de nou al pacient per a recollir els resultats definitius de les exploracions i l’informe mèdic final. En funció dels resultats el metge recomanarà la conducta a seguir i els tractaments oportuns.