L’ortopantomografia o radiografia panoràmica és una tècnica radiològica que representa en una única pel·lícula una imatge generals dels maxil·lars, mandíbula i les dents.