ENTREVISTA I REVISIÓ d’antecedents mèdics amb el metge.